Reference

Na podlagi javnih razpisov so nam Mestna občina Ljubljana, JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Ljubljana, JP Energetika d.o.o., Ljubljana in Komunala Novo mesto d.o.o. priznali usposobljenost za gradnjo objektov.

Reference 2016

GRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU VIŠNJA GORA
Leto izgradnje: 2016
Lokacija: Višnja Gora
Investitor: Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.
Vrednost: 2.600.000.00 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacijskega sistema, EK kanalizacije, črpališča ter voziščnih površin.
GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA ŠIRŠEM OBMOČJU CESTE ANDREJA BITENCA

Leto izgradnje: 2016
Lokacija: Ljubljana
Investitor: Mestna občina Ljubljana, JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., JP Energetika Ljubljana d.o.o.
Vrednost: 1.100.000.00 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave, plinovoda ter voziščnih konstrukcij.

IZVEDBA ZUNANJE UREDITVE IN ZUNANJIH RAZVODOV ZA PROJEKT RCERO

Leto izgradnje: 2016
Lokacija: Ljubljana
Investitor: Mestna občina Ljubljana
Vrednost: 3.200.000.00 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave, TK in EK kanalizacije, plinovoda ter vročevoda.

Reference 2015

PREUREDITEV IN RAZŠIRITEV "PARKIRIŠČE P+R DOLGI MOST"
p+r-dolgi-most-1Leto izgradnje: 2015
Lokacija: Ljubljana
Investitor: Mestna občina Ljubljana
Vrednost: 1.100.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja parkirišča P+R Dolgi most z vso pripadajočo komunalno infrastrukturo.
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU KRKE

kohezija-grosuplje-1Leto izgradnje: 2015
Lokacija: Grosuplje
Investitor: Riko d.o.o.
Vrednost: 10.100.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacijskega sistema in nadgradnja centralne čistilne naprave.

SANACIJA VODOVODA V NASELJIH BREST, MATENA, TOMIŠELJ, STRAHOMER - ODSEK STRAHOMER, REKONSTRUKCIJA JAVNE RAZSVETLJAVE VRBLJENE

Leto izgradnje: 2015
Lokacija: Brest, Matena, Tomišelj, Strahomer Vrbljene
Investitor: Občina Ig
Vrednost: 680.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacije, vodovoda ter javne razsvetljave.

GRADNJA REKONSTRUKCIJE LC GROSUPLJE – PONOVA VAS

Leto izgradnje: 2015
Lokacija: Ponova vas
Investitor: Občina Grosuplje
Vrednost: 960.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacije, javne razsvetljave ter asfaltiranje ceste Grosuplje – Ponova vas

KANALIZACIJSKO OMREŽJE RAKITNA 1. FAZA

kanalizacija-rakitna-1Leto izgradnje: 2015
Lokacija: Rakitna
Investitor: Občina Brezovica
Vrednost: 1.050.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacijskega omrežja ter rastlinske čistilne naprave.

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU KRKE

Leto izgradnje: 2015
Lokacija: Ivančna Gorica
Investitor: Riko d.o.o.
Vrednost: 1.500.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacijskega sistema in obnova centralne čistilne naprave.

GRADNJA VODOVODA DOBJE – VH – DOLE PRI POLICI

vh-dole-pri-polici-1Leto izgradnje: 2015
Lokacija: Dole pri Polici
Investitor: Občina Grosuplje
Vrednost: 750.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja vodovoda ter izgradnja vodohrana

GRADNJA IN REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJE ZA ODPADNO VODO PO ZBILJSKI CESTI

Leto izgradnje: 2015
Lokacija: Zbiljska cesta
Investitor: JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o.
Vrednost: 720.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacije

Reference 2014

IZGRADNJA JAVNE KANALIZACIJE IN OBNOVA VODOVODA TER IZGRADNJA BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE
Leto izgradnje: 2014
Lokacija: Sodražica
Investitor: Občina Sodražica
Vrednost: 1.100.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacije, vodovoda ter biološke čistilne naprave.
GRADNJA VODOVODA, UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA TER MONTAŽA JAVNE RAZSVETLJAVE NA ODSEKU OD PREGLJEVE ULICE DO PERUZZIJEVE ULICE – OB DOLENJSKI ŽELEZNICI V LJUBLJANI

Leto izgradnje: 2014
Lokacija: Ljubljana
Investitor: Mestna občina Ljubljana
Vrednost: 550.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacije, vodovoda ter javne razsvetljave.

OBNOVA VODOVODA PO RJAVI CESTI OD VVO PEDENJPED DO ZADOBROVŠKE ULICE

Leto izgradnje: 2014
Lokacija: Ljubljana
Investitor: JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o.
Vrednost: 830.000 EUR
Podrobnosti: Obnova vodovoda in ceste.

IZGRADNJA INFRASTRUKTURE CANKARJEVO NABREŽJE IN KOTNIKOVA

Leto izgradnje: 2014
Lokacija: Vrhnika
Investitor: Občina Vrhnika
Vrednost: 610.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave ter plinovoda.

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP – IZGRADNJA KANALIZACIJE V OBČINI ŠKOFLJICA

kanalizacija-skofljica-1Leto izgradnje: 2014
Lokacija: Škofljica
Investitor: Občina Škofljica
Vrednost: 2.000.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacije ter črpališč za odpadno vodo.

IZGRADNJA VAKUUMSKE KANALIZACIJE V PONIKVAH – GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
vakuumska-ponikve-1Leto izgradnje: 2014
Lokacija: Ponikve
Investitor: Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.
Vrednost: 1.500.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja vakuumske kanalizacije.
IZGRANJA FEKALNE KANALIZACIJE BREZOVICA – STRELAC IN VODOVOD STRELAC 1. FAZA

Leto izgradnje: 2014
Lokacija: Šmarjeta
Investitor: Občina Šmarješke toplice
Vrednost: 480.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave in TK kanalizacije.

ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA IUV S KOMUNALNIMI PRIKLJUČKI IN KOŠARKARSKIM IGRIŠČEM

iuv-vrhnika-1Leto izgradnje: 2014
Lokacija: Vrhnika
Investitor: Občina Vrhnika
Vrednost: 470.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave, EK kanalizacije, košarkarskega igrišča ter črpališča.

VODOVODNI SISTEM KUŽELJEVEC – KORINJ

Leto izgradnje: 2014
Lokacija: Kuželjevec – Korinj
Investitor: Občina Ivančna Gorica
Vrednost: 910.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja vodovoda, črpališča za pitno vodo ter vodohrana.

Reference 2013

GRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MULJAVA

Leto izgradnje: 2013
Lokacija: Muljava
Investitor: Občina Ivančna Gorica
Vrednost: 500.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacijskega sistema in črpališča.

ZAMENJAVA CEVOVODA NA PRIMARNEM VODOVODNEM OMREŽJU TREBNJE

Leto izgradnje: 2013
Lokacija: Trebnje
Investitor: Občina Trebnje
Vrednost: 1.500.000 EUR
Podrobnosti: Zamenjava vodovoda.

KANALIZACIJA ŠENTVID PRI STIČNI

kanalizacija-sentvid-pri-sticniLeto izgradnje: 2013
Lokacija: Šentvid pri Stični
Investitor: Občina Ivančna Gorica
Vrednost: 500.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacijskega sistema in črpališč.

SANACIJA IN GRADNJA VODOVODNE INFRASTRUKTURE SEVERNEGA DELA OBČINE MIRNA PEČ

vodovod-mirna-pec-1Leto izgradnje: 2013
Lokacija: Mirna Peč
Investitor: Občina Mirna Peč
Vrednost: 500.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja vodovoda.

Reference 2012

REKONSTRUKCIJA KAŠELJSKE CESTE NA ODSEKU OD PEČINSKE DO TRTNIKOVE ULICE

Leto izgradnje: 2012
Lokacija: Ljubljana
Investitor: Mestna občina Ljubljana, Elektro Ljubljana d. d., GVO d.o.o., JP Energetika Ljubljana
d.o.o., JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o.
Vrednost: 1.150.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacije, vodovoda, plinovoda, EKK in TK in ureditev voziščnih konstrukcij.

KANALIZACIJA ŽIMARICE IN IZGRADNJA BČN

Leto izgradnje: 2012
Lokacija: Žimarice
Investitor: Občina Sodražica
Vrednost: 1.000.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacijskega sistema in biološke čistilne naprave.

GRADNJA OMREŽJA PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU ŠP 2/1 LITOSTROJ – JUŽNI DEL – 1. FAZA

infrastruktura-litostroj-1Leto izgradnje: 2012
Lokacija: Ljubljana
Investitor: IMOS d. d.
Vrednost: 980.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave, TKK in EK, plinovoda in vročevoda.

OBNOVA HIDRANTNEGA OMREŽJA V IN IZVEN PREDORA KARAVANKE

predor-karavanke-1Leto izdelave: 2012
Lokacija: Karavanke
Investitor: CMC EKOCON d.o.o.
Vrednost: 380.000 EUR
Podrobnosti: Obnova hidrantnega in vodovodnega sistema v predoru.

IZGRADNJA KANALIZACIJE ŠTEFAN

Leto izgradnje: 2012
Lokacija: Štefan pri Trebnjem
Investitor: Komunala Trebnje d.o.o.
Vrednost: 500.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacije in črpališč za odpadno vodo.

CESTNA IN KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ŽUŽEMBERK

Leto izgradnje: 2012
Lokacija: Žužemberk
Investitor: Občina Žužemberk
Vrednost: 680.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave in EKK.