ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU REKE KRKE

Izgradnja kanalizacijskega sistema in nadgradnja centralne čistilne naprave.
Občina Grosuplje, 2015

PREUREDITEV IN RAZŠIRITEV PARKIRIŠČA P+R DOLGI MOST

Izgradnja parkirišča P+R Dolgi most z vso pripadajočo komunalno infrastrukturo.
Mestna občina Ljubljana, 2015

KANALIZACIJSKO OMREŽJE RAKITNA 1. FAZA

Izgradnja kanalizacijskega omrežja ter rastlinske čistilne naprave.
Občina Brezovica, 2015

PREDOR GOLOVEC

Izvedba hidrantnega omrežja v predoru Golovec
DARS d.d., 2015

HIDRANTNO OMREŽJE GOLOVEC.

Izvedba hidrantnega omrežja Golovec.
Dars d.d., 2015

UREDITEV KOMUNALNE IN CESTNE INFRASTRUKTURE

Ureditev komunalne in cestne infrastrukture na območju Metelkove,
Kotnikove in Kolodvorske ulice
Ljubljana, 2018

KROŽIŠČE IVANČNA GORICA

Ureditev krožnega križišča na zahodni obvoznici Ivančna Gorica na cesti R3-646/1195 Grosuplje-Ivančna Gorica
Ivančna Gorica, 2018

IZGRADNJA VODOVODA LESKOVŠKA PLANOTA

Gradbena in montažna dela pri izgradnji vodovoda Leskovška planota
Leskovška planota, 2018

Inženirske gradnje so naša strast

Inženirske gradnje so naša temeljna dejavnost, ki smo ji predani z vso strastjo in s sodobno gradbeno-inženirsko tehnologijo. Izgradnja kanalizacijskega omrežja, vodovodov, vodohramov, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, cestne novogradnje in rekonstrukcije ter zimsko in letno vzdrževanje cest so naše pristojnosti, ki jih nadgrajujemo tudi z drugimi infrastrukturnimi projekti večjih razsežnosti.

28 let izkušenj je naš vložek v vsak nov projekt

V vsak novi projekt vložimo znanje in pridobljene izkušnje na področju gradenj, obnov in vzdrževanja komunalne infrastrukture. Pred tem smo nekaj desetletij delovali v okviru sektorja gradenj v Javnem komunalnem podjetju Grosuplje. Na temelju odličnih referenc smo rasli strokovno, tehnološko in v človeških virih. Od leta 2001 smo na lastni lokaciji, ki nam omogoča nadaljnjo širitev poslovanja.

130 nas je in delujemo kot odlična ekipa

Od začetka svojega obstoja smo vlagali v strokovno izpolnjevanje, inženirske specializante ter sodobno gradbeno tehnologijo in težko gradbeno mehanizacijo. Delujemo kot dobro usklajena ekipa, zato si upamo sprejeti kakršen koli gradbeno-inženirski izziv. Res je, da smo največ izkušenj pridobili na projektih nizkih gradenj, zadnja leta pa prevzemamo tudi projekte visokih gradenj.

Komunalne gradnje d.o.o., Grosuplje je podjetje s 28 letno zgodovino in izkušnjami na področju gradenj, obnov in vzdrževanj komunalnih vodov. Ustanovljeno je bilo leta 1991 in nadaljevalo z dejavnostmi, ki jih je kot sektor gradnje več desetletij opravljalo v Javnem komunalnem podjetju Grosuplje. Podjetje je imelo sprva 27 zaposlenih.

Z leti pridobljene izkušnje, novi kadri in najsodobnejša oprema so nam omogočili hiter razvoj in širitev dejavnosti, kar je pripeljalo do tega, da smo se leta 2001 preselili na novo lokacijo, kjer smo še danes. To je rešilo prostorsko stisko in hkrati omogočilo nadaljnjo rast podjetja.

V naslednjih letih je podjetje nadaljevalo z dobrim delom in se spoprijelo z vse večjimi in zahtevnejšimi projekti, kar se je kazalo tudi v rasti števila zaposlenih. Tako smo leto 2018 zaključili s 130 zaposlenimi.

Opremljeni smo z lastno težko in lahko gradbeno mehanizacijo, transportnimi sredstvi ter strokovnim znanjem, kar nam zagotavlja, da lahko izvajamo projekte tako na področju nizkih kot visokih gradenj. V občinah Grosuplje in Ivančna Gorica izvajamo tudi zimsko in letno vzdrževanje cest.