O PODJETJU

Z leti pridobljene izkušnje, novi kadri in najsodobnejša oprema so nam omogočili hiter razvoj in širitev dejavnosti. Opremljeni smo z lastno težko in lahko gradbeno mehanizacijo ter transportnimi sredstvi. Zaupana dela opravimo strokovno in v dogovorjenem roku.

Izvedba

Kvalitetna izvedba pomeni zadovoljstvo naročnika in skrb za ohranitev zdravega in čistega okolja.
Glede na kadrovsko zasedbo in tehnično opremljenost lahko prevzamemo in kvalitetno izvedemo:

Gradbene dejavnosti – nizke gradnje

 • kanalizacijska omrežja
 • vodovodna omrežja
 • čistilne naprave
 • črpališča za odpadno vodo
 • črpališča, vodohrane, zajetja in ostale objekte za distribucijo pitne vode
 • zemeljska in gradbena dela pri izvedbi plinovodov, toplovodov, kabelske kanalizacije

Nizke gradnje in servisne storitve

 • rekonstrukcije cest
 • letno in zimsko vzdrževanje cest in ostalih površin
 • črpanje in odvoz grezničnega blata
 • čiščenje zamašenih kanalizacijskih cevi
 • zunanjo ureditev objektov
 • hišne priključke za vodovod, kanalizacijo, toplovod, plin

KDO SMO

Viktor Dolinšek

Direktor

GSM 041/ 785-919
e-naslov: viktor.dolinsek@kgg.si

Gašper Malovrh

Direktor komerciale

GSM 031/610-991
e-naslov gasper.malovrh@kgg.si

Andreja Barič

Direktorica računovodskega sektorja

GSM 041/549-134
e-naslov andreja.baric@kgg.si

Marko Mehle

Operativa

GSM 051/229-534
e-naslov marko.mehle@kgg.si

Urška Ribič

Direktorica finančnega sektorja

GSM 031/612-805
e-naslov urska.ribic@kgg.si