UREDITEV KOMUNALNE IN CESTNE INFRASTRUKTURE

Ureditev komunalne in cestne infrastrukture na območju Metelkove,
Kotnikove in Kolodvorske ulice
Ljubljana, 2018

IZGRADNJA VODOVODA LESKOVŠKA PLANOTA

Gradbena in montažna dela pri izgradnji vodovoda Leskovška planota
Leskovška planota, 2018

KROŽIŠČE IVANČNA GORICA

Ureditev krožnega križišča na zahodni obvoznici Ivančna Gorica na cesti R3-646/1195 Grosuplje-Ivančna Gorica
Ivančna Gorica, 2018

Reference 2020

OBNOVA VODOVODA V DELU NASELJA VIDEM SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE IN PLINOVODA TER UREDITVIJO CESTIŠČA

Leto izgradnje: 2020
Lokacija: Videm, Dol pri Ljubljani
Investitorji: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacije, ureditev ceste in pločnika, obnova vodovoda, ureditev odvodnjavanja, izgradnja javne razsvetljave

IZGRADNJA KANALIZACIJE IN OBNOVA VODOVODA TOMIŠELJ-PODKRAJ

Leto izgradnje: 2020
Lokacija: Tomišelj-Podkraj
Investitor: Občina Ig
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacije, izgradnja črpališč, obnova vodovoda, elektro inštalacijska dela, NN dovod

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: HRUŠICA IN LITIJSKA CESTA - SOČASNA GRADNJA

Leto izgradnje: 2020
Lokacija: Hrušica in Litijska cesta
Investitorji: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA D.O.O., ENERGETIKA LJUBLJANA D.O.O.
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacije, obnova vodovoda, ureditev cestne razsvetljave, izgradnja plinovoda, rekonstrukcija ceste

Reference 2019

REKONSTRUKCIJA KOLESARSKE POVEZAVE BONOVEC

Leto izgradnje: 2019
Lokacija: Medvode
Investitor: Občina Medvode
Podrobnosti: Rekonstrukcija kolesarske poti, ureditev odvodnjavanja, izgradnja javne razsvetljave

OSKRBA S PITNO VODO SUHE KRAJINE

Leto izgradnje: 2019
Lokacija: občina Žužemberk, občina Kočevje, občina Mirna Peč, občina Dolenjske Toplice
Vodilni investitor: Občina Žužemberk
Ostali investitorji: Občina Kočevje, občina Mirna Peč, občina Dolenjske Toplice
Podrobnosti: Izgradnja primarnega in sekundarnega vodovoda, izgradnja črpališč

OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU SODRAŽICA - RIBNICA - KOČEVJE: VODOVODNI SISTEM

Leto izgradnje: 2019
Lokacija: Sodražica, Ribnica, Kočevje
Vodilni nvestitor: Občina Kočevje
Ostali investitorji: Občina Ribnica, občina Sodražica
Podrobnosti: Izgradnja vodovoda, črpališč, vodohranov

Reference 2018

UREDITEV KOMUNALNE IN CESTNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU METELKOVE, KOTNIKOVE IN KOLODVORSKE ULICE

Leto izgradnje: 2018
Lokacija: Ljubljana
Investitor: JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., JP Energetika Ljubljana d.o.o.
Vrednost: 1.400.000,00 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacije, vodovoda, plinovoda, vročevoda, rekonstrukcija cest

GRADBENA IN MONTAŽNA DELA PRI IZGRADNJI VODOVODA LESKOVŠKA PLANOTA

Leto izgradnje: 2018
Lokacija: Leskovška planota
Investitor: JKP Grosuplje d.o.o.
Vrednost: 2.200.000,00 EUR
Podrobnosti: Izgradnja vodovoda in objektov na vodovodnem sistemu

REKONSTRUKCIJA VODOVODA ZARADI GRADNJE OBJEKTOV PORSCHE OB VEROVŠKOVI ULICI

Leto izgradnje: 2018
Lokacija: Ljubljana
Investitor: JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
Vrednost: 400.000,00 EUR
Podrobnosti: Izgradnja vodovoda

IZGRADNJA KANALIZACIJE Z UREDITVIJO CESTE IN JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU NOVEGA POLJA - 2. FAZA. OBNOVA VODOVODA SOČASNO Z UREDITVIJO CEST NA OBMOČJU NOVEGA POLJA - 2. FAZA

Leto izgradnje: 2018
Lokacija: Ljubljana
Investitor: JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Mestna občina Ljubljana
Vrednost: 2.000.000,00 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave, rekonstrukcija cest

UREDITEV KROŽNEGA KRIŽIŠČA NA ZAHODNI OBVOZNICI IVANČNA GORICA NA CESTI R3-646/1195 GROSUPLJE-IVANČNA GORICA V km 13,020

Leto izgradnje: 2018
Lokacija: Ivančna Gorica
Investitor: Občina Ivančna Gorica, Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI
Vrednost: 1.200.000,00 EUR
Podrobnosti: Izgradnja krožišča, ureditev priključnih cesti.

Reference 2017

GRADBENA IN MONTAŽNA DELA PRI IZGRADNJI KANALIZACIJE STIČNA 3. FAZA IN 4. FAZA

Leto izgradnje: 2017
Lokacija: Stična
Investitor: Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.
Vrednost: 900.000,00 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacije, obnova cest

OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU DOMŽALE - KAMNIK, OSKRBA Z VODO OBČINI MORAVČE

Leto izgradnje: 2017
Lokacija: Moravče
Investitor: Občina Moravče
Vrednost: 2.000.000,00 EUR
Podrobnosti: Izgradnja vodovoda, TKK, EKK, rekonstrukcija objektov na vodovodu, rekonstrukcija cest

REKONSTRUKCIJA CESTE V ZAVRH Z IZGRADNJO HODNIKA ZA PEŠCE IN OBNOVO VODOVODA

Leto izgradnje: 2017
Lokacija: Zavrh
Investitor: Občina Medvode
Vrednost: 500.000,00 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave, TKK, rekonstrukcija ceste.

IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME NA OBMOČJU OPPN 43 CONA ZADOBROVA

Leto izgradnje: 2017
Lokacija: Zadobrova
Investitor: iProjekt d.o.o.
Vrednost: 500.000,00 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave, TKK, EKK, plinovoda, rekonstrukcija cest.

Reference 2016

GRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU VIŠNJA GORA

Leto izgradnje: 2016
Lokacija: Višnja Gora
Investitor: Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.
Vrednost: 2.600.000.00 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacijskega sistema, EK kanalizacije, črpališča ter voziščnih površin.

GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA ŠIRŠEM OBMOČJU CESTE ANDREJA BITENCA

Leto izgradnje: 2016
Lokacija: Ljubljana
Investitor: Mestna občina Ljubljana, JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., JP Energetika Ljubljana d.o.o.
Vrednost: 1.100.000.00 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave, plinovoda ter voziščnih konstrukcij.

IZVEDBA ZUNANJE UREDITVE IN ZUNANJIH RAZVODOV ZA PROJEKT RCERO

Leto izgradnje: 2016
Lokacija: Ljubljana
Investitor: Mestna občina Ljubljana
Vrednost: 3.200.000.00 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave, TK in EK kanalizacije, plinovoda ter vročevoda.

Reference 2015

PREUREDITEV IN RAZŠIRITEV "PARKIRIŠČE P+R DOLGI MOST"

p+r-dolgi-most-1Leto izgradnje: 2015
Lokacija: Ljubljana
Investitor: Mestna občina Ljubljana
Vrednost: 1.100.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja parkirišča P+R Dolgi most z vso pripadajočo komunalno infrastrukturo.

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU KRKE

kohezija-grosuplje-1Leto izgradnje: 2015
Lokacija: Grosuplje
Investitor: Riko d.o.o.
Vrednost: 10.100.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacijskega sistema in nadgradnja centralne čistilne naprave.

SANACIJA VODOVODA V NASELJIH BREST, MATENA, TOMIŠELJ, STRAHOMER - ODSEK STRAHOMER, REKONSTRUKCIJA JAVNE RAZSVETLJAVE VRBLJENE

Leto izgradnje: 2015
Lokacija: Brest, Matena, Tomišelj, Strahomer Vrbljene
Investitor: Občina Ig
Vrednost: 680.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacije, vodovoda ter javne razsvetljave.

GRADNJA REKONSTRUKCIJE LC GROSUPLJE – PONOVA VAS

Leto izgradnje: 2015
Lokacija: Ponova vas
Investitor: Občina Grosuplje
Vrednost: 960.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacije, javne razsvetljave ter asfaltiranje ceste Grosuplje – Ponova vas

KANALIZACIJSKO OMREŽJE RAKITNA 1. FAZA

kanalizacija-rakitna-1Leto izgradnje: 2015
Lokacija: Rakitna
Investitor: Občina Brezovica
Vrednost: 1.050.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacijskega omrežja ter rastlinske čistilne naprave.

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU KRKE

Leto izgradnje: 2015
Lokacija: Ivančna Gorica
Investitor: Riko d.o.o.
Vrednost: 1.500.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacijskega sistema in obnova centralne čistilne naprave.

GRADNJA VODOVODA DOBJE – VH – DOLE PRI POLICI

vh-dole-pri-polici-1Leto izgradnje: 2015
Lokacija: Dole pri Polici
Investitor: Občina Grosuplje
Vrednost: 750.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja vodovoda ter izgradnja vodohrana

GRADNJA IN REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJE ZA ODPADNO VODO PO ZBILJSKI CESTI

Leto izgradnje: 2015
Lokacija: Zbiljska cesta
Investitor: JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o.
Vrednost: 720.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacije

Reference 2014

IZGRADNJA JAVNE KANALIZACIJE IN OBNOVA VODOVODA TER IZGRADNJA BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE

Leto izgradnje: 2014
Lokacija: Sodražica
Investitor: Občina Sodražica
Vrednost: 1.100.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacije, vodovoda ter biološke čistilne naprave.

GRADNJA VODOVODA, UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA TER MONTAŽA JAVNE RAZSVETLJAVE NA ODSEKU OD PREGLJEVE ULICE DO PERUZZIJEVE ULICE – OB DOLENJSKI ŽELEZNICI V LJUBLJANI

Leto izgradnje: 2014
Lokacija: Ljubljana
Investitor: Mestna občina Ljubljana
Vrednost: 550.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacije, vodovoda ter javne razsvetljave.

OBNOVA VODOVODA PO RJAVI CESTI OD VVO PEDENJPED DO ZADOBROVŠKE ULICE

Leto izgradnje: 2014
Lokacija: Ljubljana
Investitor: JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o.
Vrednost: 830.000 EUR
Podrobnosti: Obnova vodovoda in ceste.

IZGRADNJA INFRASTRUKTURE CANKARJEVO NABREŽJE IN KOTNIKOVA

Leto izgradnje: 2014
Lokacija: Vrhnika
Investitor: Občina Vrhnika
Vrednost: 610.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave ter plinovoda.

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP – IZGRADNJA KANALIZACIJE V OBČINI ŠKOFLJICA

kanalizacija-skofljica-1Leto izgradnje: 2014
Lokacija: Škofljica
Investitor: Občina Škofljica
Vrednost: 2.000.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacije ter črpališč za odpadno vodo.

IZGRADNJA VAKUUMSKE KANALIZACIJE V PONIKVAH – GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

vakuumska-ponikve-1Leto izgradnje: 2014
Lokacija: Ponikve
Investitor: Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.
Vrednost: 1.500.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja vakuumske kanalizacije.

IZGRANJA FEKALNE KANALIZACIJE BREZOVICA – STRELAC IN VODOVOD STRELAC 1. FAZA

Leto izgradnje: 2014
Lokacija: Šmarjeta
Investitor: Občina Šmarješke toplice
Vrednost: 480.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave in TK kanalizacije.

ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA IUV S KOMUNALNIMI PRIKLJUČKI IN KOŠARKARSKIM IGRIŠČEM

iuv-vrhnika-1Leto izgradnje: 2014
Lokacija: Vrhnika
Investitor: Občina Vrhnika
Vrednost: 470.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave, EK kanalizacije, košarkarskega igrišča ter črpališča.

VODOVODNI SISTEM KUŽELJEVEC – KORINJ

Leto izgradnje: 2014
Lokacija: Kuželjevec – Korinj
Investitor: Občina Ivančna Gorica
Vrednost: 910.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja vodovoda, črpališča za pitno vodo ter vodohrana.

Reference 2013

GRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MULJAVA

Leto izgradnje: 2013
Lokacija: Muljava
Investitor: Občina Ivančna Gorica
Vrednost: 500.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacijskega sistema in črpališča.

ZAMENJAVA CEVOVODA NA PRIMARNEM VODOVODNEM OMREŽJU TREBNJE

Leto izgradnje: 2013
Lokacija: Trebnje
Investitor: Občina Trebnje
Vrednost: 1.500.000 EUR
Podrobnosti: Zamenjava vodovoda.

KANALIZACIJA ŠENTVID PRI STIČNI

kanalizacija-sentvid-pri-sticniLeto izgradnje: 2013
Lokacija: Šentvid pri Stični
Investitor: Občina Ivančna Gorica
Vrednost: 500.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacijskega sistema in črpališč.

SANACIJA IN GRADNJA VODOVODNE INFRASTRUKTURE SEVERNEGA DELA OBČINE MIRNA PEČ

vodovod-mirna-pec-1Leto izgradnje: 2013
Lokacija: Mirna Peč
Investitor: Občina Mirna Peč
Vrednost: 500.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja vodovoda.

Reference 2012

REKONSTRUKCIJA KAŠELJSKE CESTE NA ODSEKU OD PEČINSKE DO TRTNIKOVE ULICE

Leto izgradnje: 2012
Lokacija: Ljubljana
Investitor: Mestna občina Ljubljana, Elektro Ljubljana d. d., GVO d.o.o., JP Energetika Ljubljana
d.o.o., JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o.
Vrednost: 1.150.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacije, vodovoda, plinovoda, EKK in TK in ureditev voziščnih konstrukcij.

KANALIZACIJA ŽIMARICE IN IZGRADNJA BČN

Leto izgradnje: 2012
Lokacija: Žimarice
Investitor: Občina Sodražica
Vrednost: 1.000.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacijskega sistema in biološke čistilne naprave.

GRADNJA OMREŽJA PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU ŠP 2/1 LITOSTROJ – JUŽNI DEL – 1. FAZA

infrastruktura-litostroj-1Leto izgradnje: 2012
Lokacija: Ljubljana
Investitor: IMOS d. d.
Vrednost: 980.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave, TKK in EK, plinovoda in vročevoda.

OBNOVA HIDRANTNEGA OMREŽJA V IN IZVEN PREDORA KARAVANKE

predor-karavanke-1Leto izdelave: 2012
Lokacija: Karavanke
Investitor: CMC EKOCON d.o.o.
Vrednost: 380.000 EUR
Podrobnosti: Obnova hidrantnega in vodovodnega sistema v predoru.

IZGRADNJA KANALIZACIJE ŠTEFAN

Leto izgradnje: 2012
Lokacija: Štefan pri Trebnjem
Investitor: Komunala Trebnje d.o.o.
Vrednost: 500.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacije in črpališč za odpadno vodo.

CESTNA IN KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ŽUŽEMBERK

Leto izgradnje: 2012
Lokacija: Žužemberk
Investitor: Občina Žužemberk
Vrednost: 680.000 EUR
Podrobnosti: Izgradnja kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave in EKK.