Rekon d.o.o.

 

Podjetje Rekon d.o.o. je v letu 2018 lastniško prešlo pod okrilje podjetja Komunalne gradnje d.o.o. iz Grosuplja. 

 

Smo podjetje z dolgoletnimi izkušnjami in številnimi referencami s področja rekonstrukcij in novogradenj cest in cestne infrastrukture.

 

Z visoko usposobljenim kadrom in uporabo kakovostnih materialov iz lastnih proizvodnih virov (betonarna, kamnolom) stremimo k odličnosti in visoki kvaliteti opravljenih storitev. Opremljeni smo z lastno težko in lahko gradbeno mehanizacijo in transportnimi sredstvi.

Strokovna usposobljenost in tehnična opremljenost nam omogoča strokovno izvedbo objektov nizkih gradenj:

  • rekonstrukcije in novogradnje cest
  • zunanje ureditve objektov
  • zemeljska in gradbena dela pri izvedbi vseh vrst komunalne infrastrukture
  • letno in zimsko vzdrževanje cest in ostalih površin

Betonarna Ivančna Gorica

V začetku maja 2019 je podjetje Rekon d.o.o. v dolgoročni najem prevzelo betonarno v Ivančni Gorici. V betonarani proizvajamo transportne certificirane in necertificirane betone in betonske izdelke.

TRANSPORTNI BETONI – certificirana proizvodnja betonskih mešanic v evropskem in nacionalnem kakovostnem standardu SIST EN 206-1.

Proizvajajo transportne certificirane in necertificirane betone in jih dostavljamo in črpamo z lastnimi vozili.

Možen je tudi lasten prevzem betona ali prevzem manjših količin betona – od 0,25m3 dalje.

KAMNOLOM VETRNIK

V lasti imamo Kamnolom Vetrnik, kjer proizvajamo certificirane in necertificirane kamnite agregate različnih frakcij, ki se uporabljajo za nasipne in tamponske plasti v cestogradnji ter za druge potrebe gradbeništva in industrije gradbenega materiala.

KDO SMO

ALEŠ ZAVIRŠEK

Direktor

GSM 051 / 655 – 153 
e-naslov: ales.zavirsek@rekon.si

Alenka zupančič

Finančno-računovodski sektor

TEL 01 / 78 78 700
e-naslov alenka.zupancic@rekon.si

TOMAŽ PRISTOPEC

Direktor operative

GSM 031 / 613 – 184
e-naslov tomaz.pristopec@rekon.si

Andreja ŠKULJ

Finančno-računovodski sektor

TEL 01 / 78 78 700
e-naslov andreja.skulj@rekon.si

TJAŠA BEnEDIČIČ

Komerciala

GSM 040 / 813 – 766
e-naslov tjasa.benedicic@rekon.si 

ALENKA PEČNIK / ALEŠ KASTELIC

P.E. Betonarna Ivančna Gorica

GSM 051 / 655 – 622
e-naslov alenka.pecnik@rekon.si
e-naslov ales.kastelic@rekon.si

Delovni čas
Pon-Pet: 7.00 – 17.00, Sob 7.00 – 13.00

Reference 2018

KOMUNALNO UREJANJE GOSPODARSKE CONE NA BREZOVICI - 1. FAZA

Leto izgradnje: 2018 Lokacija: Novo mesto Investitor: Mestna občina Novo mesto Vrednost: 639.000,00 EUR Podrobnosti: rekonstrukcija ceste, izgradnja oporne kamnite zložbe, izgradnja meteorne ter fekalne kanalizacije in javne razsvetljave

REKONSTRUKCIJA LC TREBNJE - RAČJE SELO - II. FAZA

Leto izgradnje: 2018
Lokacija: LC Trebnje – Račje Selo
Investitor: Občina Trebnje
Vrednost: 223.000,00 EUR
Podrobnosti: Rekonstrukcija ceste, izgradnja meteorne kanalizacije ter javne razsvetljave

REKONSTRUKCIJA CESTE R2-419/1203 SOTESKA - NOVO MESTO SKOZI JURKO VAS, ETAPA 2.b OD KM 6,675 DO KM 6,900

Leto izgradnje: 2018
Lokacija: Jurka vas
Investitor: Občina Straža
Vrednost: 227.000,00 EUR
Podrobnosti: Rekonstrukcija ceste, izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije ter javne razsvetljave

UREDITEV KROŽNEGA KRIŽIŠČA NA ZAHODNI OBVOZNICI IVANČNA GORICA NA CESTI R3-646/1195 GROSUPLJE - IVANČNA GORICA V KM 13,020

Leto izgradnje: 2018
Lokacija: Ivančna Gorica
Investitor: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrakstrukturo
Sofinancer: Občina Ivančna Gorica
Vrednost: 789.000,00 EUR
Podrobnosti: novogradnja krožišča s priključnimi cestami, izgradnja meteorne, fekalne in TK kanalizacije ter javne razsvetljave

UREDITEV KROŽNEGA KRIŽIŠČA NA STAREM TRGU PRI ZADRUGI V TREBNJEM

Leto izgradnje: 2018
Lokacija: Trebnje
Investitor: Občina Trebnje
Vrednost: 299.000,00 EUR
Podrobnosti: Izgradnja krožišča, ureditev priključnih cest, izgradnja fekalne, meteorne in TK kanalizacije ter javne razsvetljave

Reference 2017

REKONSTRUKCIJA CESTE R3-667/1385 ŠMARJETA - ŠMARJEŠKE TOPLICE I.ETAPA

Leto izgradnje: 2017
Lokacija: Šmarjeta – Šmarješke Toplice
Investitor: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo
Vrednost: 570.000,00 EUR
Podrobnosti: Rekonstrukcija ceste, izgradnja kolesarke steze in hodnika za pešce, izgradnja opornih zidov, izgradnja meteorne in fekalne kanalizacije ter javne razsvetljave

REKONSTRUKCIJA LC BIČ - VELIKI GABER - III. FAZA

Leto izgradnje: 2017
Lokacija: Bič – Veliki Gaber
Investitor: Občina Trebnje
Vrednost: 98.000,00 EUR
Podrobnosti: Rekonstrukcija ceste

REKONSTRUKCIJA CESTE R3-750/7709 SLOVENSKA VAS - ŠENTRUPERT - III. ETAPA OD KM 1,225 DO KM 1,800

Leto izgradnje: 2017
Lokacija: Slovenska vas – Šentrupert
Investitor: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo
Vrednost: 230.000,00 EUR
Podrobnosti: Rekonstrukcija ceste, izgradnja hodnika za pešce, izgradnja meteorne kanalizacije

UREDITEV PRIKLJUČKA LC VIDEM - ZDENSKA VAS NA RC MLAČEVO - RAŠICA

Leto izgradnje: 2017
Lokacija: Videm
Investitor: Javno komunalno podjetje Grosuplje
Vrednost: 122.000,00 EUR
Podrobnosti: Rekonstrukcija križišča

Reference 2016

REKONSTRUKCIJA REGIONALNE CESTE R2-215/1162 TREBNJE - MOKRONOG, OD KM 6,600 DO KM 7,030 - SKOZI MIRNO

Leto izgradnje: 2016
Lokacija: Mirna
Investitor: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo
Vrednost: 185.000,00 EUR
Podrobnosti: Rekonstrukcija ceste, izgradnja hodnika za pešce ter javne razsvetljave

REKONSTRUKCIJA LC TREBNJE - RAČJE SELO - I. FAZA

Leto izgradnje: 2016
Lokacija: Trebnje – Račje selo
Investitor: Občina Trebnje
Vrednost: 160.000,00 EUR
Podrobnosti: Rekonstrukcija ceste, izgradnja meteorne kanalizacije in javne razsvetljave

REKONSTRUKCIJA CESTE R3-750/7709 SLOVENSKA VAS - ŠENTRUPERT - II. ETAPA OD KM 0,682 DO KM 1,225

Leto izgradnje: 2016
Lokacija: Slovenska vas – Šentrupert
Investitor: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo
Vrednost: 200.000,00 EUR
Podrobnosti: Rekonstrukcija ceste, izgradnja hodnika za pešce, izgradnja meteorne kanalizacije, izgradnja mostu