Rekon d.o.o.

 

Podjetje Rekon d.o.o. je v letu 2018 lastniško prešlo pod okrilje podjetja Komunalne gradnje d.o.o. iz Grosuplja. 

 

Smo podjetje z dolgoletnimi izkušnjami in številnimi referencami s področja rekonstrukcij in novogradenj cest in cestne infrastrukture.

 

Z visoko usposobljenim kadrom in uporabo kakovostnih materialov iz lastnih proizvodnih virov (betonarna, kamnolom) stremimo k odličnosti in visoki kvaliteti opravljenih storitev. Opremljeni smo z lastno težko in lahko gradbeno mehanizacijo in transportnimi sredstvi.

Strokovna usposobljenost in tehnična opremljenost nam omogoča strokovno izvedbo objektov nizkih gradenj:

  • rekonstrukcije in novogradnje cest
  • zunanje ureditve objektov
  • zemeljska in gradbena dela pri izvedbi vseh vrst komunalne infrastrukture
  • letno in zimsko vzdrževanje cest in ostalih površin

Betonarna Ivančna Gorica

V začetku maja 2019 je podjetje Rekon d.o.o. v dolgoročni najem prevzelo betonarno v Ivančni Gorici. V betonarni proizvajamo transportne certificirane in necertificirane betone in betonske izdelke.

TRANSPORTNI BETONI – certificirana proizvodnja betonskih mešanic v evropskem in nacionalnem kakovostnem standardu SIST EN 206-1.

Proizvajajo transportne certificirane in necertificirane betone in jih dostavljamo in črpamo z lastnimi vozili.

Možen je tudi lasten prevzem betona ali prevzem manjših količin betona – od 0,25m3 dalje.

KAMNOLOM VETRNIK

V lasti imamo Kamnolom Vetrnik, kjer proizvajamo certificirane in necertificirane kamnite agregate različnih frakcij, ki se uporabljajo za nasipne in tamponske plasti v cestogradnji ter za druge potrebe gradbeništva in industrije gradbenega materiala.

KDO SMO

ALEŠ ZAVIRŠEK

Direktor

GSM 051 / 655 – 153 
e-naslov: ales.zavirsek@rekon.si

Alenka zupančič

Finančno-računovodski sektor

TEL 01 / 78 78 700
e-naslov alenka.zupancic@rekon.si

TOMAŽ PRISTOPEC

Direktor operative

GSM 031 / 613 – 184
e-naslov tomaz.pristopec@rekon.si

Andreja ŠKULJ

Finančno-računovodski sektor

TEL 01 / 78 78 700
e-naslov andreja.skulj@rekon.si

TJAŠA BEnEDIČIČ

Komerciala

GSM 040 / 813 – 766
e-naslov tjasa.benedicic@rekon.si 

ALENKA PEČNIK / ALEŠ KASTELIC

P.E. Betonarna Ivančna Gorica

GSM 051 / 655 – 622
e-naslov alenka.pecnik@rekon.si
e-naslov ales.kastelic@rekon.si

Delovni čas
Pon-Pet: 7.00 – 17.00, Sob 7.00 – 13.00

Reference 2020

INDUSTRIJSKA CONA TREBNJE - 2. faza

Leto izgradnje: 2020 Lokacija: Trebnje Investitor: Občina Trebnje Podrobnosti: izvedba dostopnih poti ter pripadajoče infrastrukture, izgradnja vodovoda, fekalne, metaorne in TK kanalizacije ter javne razsvetljave

REKONSTRUKCIJA ULICE JANA HUSA MED GORTANOVO ULICO IN KOSOVELOVO ULICO V LJUBLJANI

Leto izgradnje: 2020
Lokacija: Ljubljana
Investitor: Mestna Občina Ljubljana
Podrobnosti: izgradnja komunalne infrastrukture (fekalne, TK,TE in EKK kanalizacije), ureditev kolesarskih in pešpoti, ureditev priključkov dvorišč

REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA KPD NA IGU NA CESTI R3-642/1147 PODPEČ-IG, R3-642/1150 IG IN R3-728/4815 IG-IŠKA VAS

Leto izgradnje: 2020
Lokacija: Ig
Investitor: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo Sofinancer: Občina Ig Podrobnosti: rekonstrukcija krožišča, ureditev odvodnjavanja, ureditev avtobusnega postajališča, telekomunikacijskih vodov in cestne razsvetljave

PREUREDITEV KRIŽIŠČA "APNENICA" NA CESTI R3-642/1146 VRHNIKA - PODPEČ V KM 15,752

Leto izgradnje: 2020
Lokacija: Apnenica
Investitor: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo Sofinancer: Občina Brezovica Podrobnosti: preureditev križišča, ureditev priključnih cest, izgradnja pločnika, izgradnja komunalne infrastrukture (meteorne in TK kanalizacije), izgradnja javne razsvetljave

GRADNJA PC PUŠČAVA

Leto izgradnje: 2020
Lokacija: Puščava
Investitor: Občina Mokronog – Trebelno
Podrobnosti: ureditev dostopnih poti z vso pripadajočo komunalno infrastrukturo,izgradnja nasipov, izgradnja fekalne kanalizacije z pripadajočo malo čistilno napravo,ureditev odvodnega jarka, izgradnja vodovoda, metaorne, TK in NN kanalizacije ter javne razsvetljave

Reference 2019

UREDITEV ŠPORTNEGA PARKA V TREBNJEM - IGRIŠČE

Leto izgradnje: 2019 Lokacija: Trebnje Investitor: Občina Trebnje Podrobnosti: ureditev tenis igrišča ter pomožnih športnih objektov, izgradnja meteorne in fekalne kanalizacije ter javne razsvetljave

UREDITEV LOKALNE CESTE lc 425 031 TREBNJE - REPČE - GORENJI VRH - RDEČI KAL V DOLŽINI 500m

Leto izgradnje: 2019
Lokacija: Trebnje – Repče
Investitor: Občina Trebnje
Podrobnosti: rekonstrukcija ceste, ureditev odvodnjavanja

REKONSTRUKCIJA CESTE SOBRAČE - JEŽCE

Leto izgradnje: 2019
Lokacija: Sobrače
Investitor: Občina Ivančna Gorica
Podrobnosti: rekonstrukcija ceste, izgradnja pločnika za pešce, ureditev brežin, ureditev odvodnjavanja, izgradnja TK kanalizacije

REKONSTRUKCIJA LJUBLJANSKE CESTE V IVANČNI GORICI

Leto izgradnje: 2019
Lokacija: Ivančna Gorica
Investitor: Občina
Ivančna Gorica
Podrobnosti: rekonstrukcija ceste, izgradnja meteorne in
TK kanalizacije ter javne razsvetljave

IZGRADNJA ŠTIRI - ODDELČNEGA VRTCA V ŠENTLOVRENCU (ZEMELJSKA DELA)

Leto izgradnje: 2019
Lokacija: Šentlovrenc
Investitor: Občina Trebnje
Podrobnosti: priprava platoja za postavitev montažnega objekta (vrtca), vključno z ureditvijo fekalnih in metaornih vod preko čistilne naprave, ureditev tlakovanih površin okoli objekta, vključno z parkiriščom, izvedba igrišča z igrali ob pripadajočem objektu

REKONSTRUKCIJA KOLESARSKE POVEZAVE BONOVEC

Leto izgradnje: 2019
Lokacija: Medvode
Investitor: Občina Medvode
Podrobnosti: rekonstrukcija kolesarske poti, ureditev odvodnjavanja, izgradnja javne razsvetljave

UREDITEV LOKALNE CESTE LC 425 031 TREBNJE - REPČE V DOLŽINI 300m

Leto izgradnje: 2019
Lokacija: Trebnje – Repče
Investitor: Občina Trebnje
Podrobnosti: rekonstrukcija ceste, ureditev odvodnjavanja

REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA KOLODVORSKA, LJUBLJANSKA V KOČEVJU NA G2-106/0264 KOČEVJE - LIVOLD km 0,765

Leto izgradnje: 2019
Lokacija: Kočevje
Investitor: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo
Sofinancer: Občina Kočevje
Podrobnosti: izgradnja krožišča, ureditev priključnih cest, izgradnja vodovoda, fekalne, meteorne in TK kanalizacije ter javne razsvetljave

REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA NA G2-106 PRI O.Š. ŠKOFLJICA V KROŽIŠČU

Leto izgradnje: 2019
Lokacija: Škofljica
Investitor: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo Sofinancer: Občina Škofljica Podrobnosti: izgradnja krožišča, ureditev priključnih cest,ureditev kolesarskih in peš poti, izgradnja kamnite zložbe, izgradnja komunalne infrastrukture (vodovoda, fekalne, meteorne in TK kanalizacije) ter javne razsvetljave

Reference 2018

KOMUNALNO UREJANJE GOSPODARSKE CONE NA BREZOVICI - 1. FAZA

Leto izgradnje: 2018 Lokacija: Novo mesto Investitor: Mestna občina Novo mesto Vrednost: 639.000,00 EUR Podrobnosti: rekonstrukcija ceste, izgradnja oporne kamnite zložbe, izgradnja meteorne ter fekalne kanalizacije in javne razsvetljave

REKONSTRUKCIJA LC TREBNJE - RAČJE SELO - II. FAZA

Leto izgradnje: 2018
Lokacija: LC Trebnje – Račje Selo
Investitor: Občina Trebnje
Vrednost: 223.000,00 EUR
Podrobnosti: Rekonstrukcija ceste, izgradnja meteorne kanalizacije ter javne razsvetljave

REKONSTRUKCIJA CESTE R2-419/1203 SOTESKA - NOVO MESTO SKOZI JURKO VAS, ETAPA 2.b OD KM 6,675 DO KM 6,900

Leto izgradnje: 2018
Lokacija: Jurka vas
Investitor: Občina Straža
Vrednost: 227.000,00 EUR
Podrobnosti: Rekonstrukcija ceste, izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije ter javne razsvetljave

UREDITEV KROŽNEGA KRIŽIŠČA NA ZAHODNI OBVOZNICI IVANČNA GORICA NA CESTI R3-646/1195 GROSUPLJE - IVANČNA GORICA V KM 13,020

Leto izgradnje: 2018
Lokacija: Ivančna Gorica
Investitor: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrakstrukturo
Sofinancer: Občina Ivančna Gorica
Vrednost: 789.000,00 EUR
Podrobnosti: novogradnja krožišča s priključnimi cestami, izgradnja meteorne, fekalne in TK kanalizacije ter javne razsvetljave

UREDITEV KROŽNEGA KRIŽIŠČA NA STAREM TRGU PRI ZADRUGI V TREBNJEM

Leto izgradnje: 2018
Lokacija: Trebnje
Investitor: Občina Trebnje
Vrednost: 299.000,00 EUR
Podrobnosti: Izgradnja krožišča, ureditev priključnih cest, izgradnja fekalne, meteorne in TK kanalizacije ter javne razsvetljave

Reference 2017

REKONSTRUKCIJA CESTE R3-667/1385 ŠMARJETA - ŠMARJEŠKE TOPLICE I.ETAPA

Leto izgradnje: 2017
Lokacija: Šmarjeta – Šmarješke Toplice
Investitor: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo
Vrednost: 570.000,00 EUR
Podrobnosti: Rekonstrukcija ceste, izgradnja kolesarke steze in hodnika za pešce, izgradnja opornih zidov, izgradnja meteorne in fekalne kanalizacije ter javne razsvetljave

REKONSTRUKCIJA LC BIČ - VELIKI GABER - III. FAZA

Leto izgradnje: 2017
Lokacija: Bič – Veliki Gaber
Investitor: Občina Trebnje
Vrednost: 98.000,00 EUR
Podrobnosti: Rekonstrukcija ceste

REKONSTRUKCIJA CESTE R3-750/7709 SLOVENSKA VAS - ŠENTRUPERT - III. ETAPA OD KM 1,225 DO KM 1,800

Leto izgradnje: 2017
Lokacija: Slovenska vas – Šentrupert
Investitor: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo
Vrednost: 230.000,00 EUR
Podrobnosti: Rekonstrukcija ceste, izgradnja hodnika za pešce, izgradnja meteorne kanalizacije

UREDITEV PRIKLJUČKA LC VIDEM - ZDENSKA VAS NA RC MLAČEVO - RAŠICA

Leto izgradnje: 2017
Lokacija: Videm
Investitor: Javno komunalno podjetje Grosuplje
Vrednost: 122.000,00 EUR
Podrobnosti: Rekonstrukcija križišča

Reference 2016

REKONSTRUKCIJA REGIONALNE CESTE R2-215/1162 TREBNJE - MOKRONOG, OD KM 6,600 DO KM 7,030 - SKOZI MIRNO

Leto izgradnje: 2016
Lokacija: Mirna
Investitor: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo
Vrednost: 185.000,00 EUR
Podrobnosti: Rekonstrukcija ceste, izgradnja hodnika za pešce ter javne razsvetljave

REKONSTRUKCIJA LC TREBNJE - RAČJE SELO - I. FAZA

Leto izgradnje: 2016
Lokacija: Trebnje – Račje selo
Investitor: Občina Trebnje
Vrednost: 160.000,00 EUR
Podrobnosti: Rekonstrukcija ceste, izgradnja meteorne kanalizacije in javne razsvetljave

REKONSTRUKCIJA CESTE R3-750/7709 SLOVENSKA VAS - ŠENTRUPERT - II. ETAPA OD KM 0,682 DO KM 1,225

Leto izgradnje: 2016
Lokacija: Slovenska vas – Šentrupert
Investitor: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo
Vrednost: 200.000,00 EUR
Podrobnosti: Rekonstrukcija ceste, izgradnja hodnika za pešce, izgradnja meteorne kanalizacije, izgradnja mostu